Jak założyć w Niemczech firmę? Gdzie szukać kontrahentów, a gdzie pracowników? Na jakie wsparcie publiczne można licyć? To tylko niektóre, tematy, o które tematy, o które pytali uczestnicy ll Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej i Giełdy Koo Kooperacyjnej Industrial Bridge zorganizowanych tej jesieni w Szczecinie. Podczas obu wydarzeń informacjami o prowadzeniu działalnoci po zachodniej stronie granicy dzielili się przedstawiciele Busniess Location Network (BLN).

© BUSINESS LOCATION NETWORK 2018