Jak założyć w Niemczech firmę? Gdzie szukać kontrahentów, a gdzie pracowników? Na jakie wsparcie publiczne można licyć? To tylko niektóre, tematy, o które tematy, o które pytali uczestnicy ll Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej i Giełdy Koo Kooperacyjnej Industrial Bridge zorganizowanych tej jesieni w Szczecinie. Podczas obu wydarzeń informacjami o prowadzeniu działalnoci po zachodniej stronie granicy dzielili się przedstawiciele Busniess Location Network (BLN).

PRASA I MEDIA O NAS

Niemcy chcą ściągać inwestorów z Polski

Reklmują się przy autostradzie i "prowad zą rękę" Przez lata niemieckie firmy zainwestowały w Polsce miliardy euro. Teraz to Niemcy chcą by Polacy inwestowali za Odrą. Zwłaszcza w Brandenburgii - niemieckim landzie, który faktycznie potrzebuje gotówki, również też polskiej.

Logistyczny węzeł Europy

Region Berlin-Brandenburg jest jednym z centralnych punktów na mapie europejskiego systemu transportowego. Trzy sześciu korytarzy unijnej, multimodalnej sieci TEN-V, autostrady, lotniska, szlaki wodne i kolejowe stwarzają ogromne możliwości dla działających na tym obszarze firm i inwestorów. Ale nie brakuje też wyzwań.

Dolina Krzemowa jest tuż za granica

Brandenburgia powszechnie nie kojarzy się z Doliną Krzemowa. A jednak można tu znaleźć spory potenciał badawczo-rozwojowy i dydaktyczny oraz mnóstwo przedsiębiorstw, które swoimi produktami i usługami sprawwiają, że region ten zasługuje na to określenie.

Business Location Network

Jak założyć w Niemczech firmę? Gdzie szukać kontrahentów, a gdzie pracowników? Na jakie wsparcie publiczne można licyć? To tylko niektóre, tematy, o które tematy, o które pytali uczestnicy ll Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej i Giełdy Koo Kooperacyjnej Industrial Bridge zorganizowanych tej jesieni w Szczecinie. Podczas obu wydarzeń informacjami o prowadzeniu działalnoci po zachodniej stronie granicy dzielili się przedstawiciele Busniess Location Network (BLN).

Z nami inwestowanie w Niemczech jest łatwe

Przekonują o tym tw6rcy Business Locatlon Network (BLN) i proponują polsklm flrmom paklet bezplatnych uslug, kt6re umo!llwlają postawlenle plerwszych blznesowych krok6w tu! za Odrą. 

© BUSINESS LOCATION NETWORK 2018