Region Berlin-Brandenburg jest jednym z centralnych punktów na mapie europejskiego systemu transportowego. Trzy sześciu korytarzy unijnej, multimodalnej sieci TEN-V, autostrady, lotniska, szlaki wodne i kolejowe stwarzają ogromne możliwości dla działających na tym obszarze firm i inwestorów. Ale nie brakuje też wyzwań.

© BUSINESS LOCATION NETWORK 2018