Business Location Network

Brandenburska synergia dla twoich inwestycji

O NAS

Business Location Network – Brandenburska synergia dla Twoich inwestycji

Business Location Network to wspólne przedsięwzięcie spółek promujących gospodarkę: Investor Center Uckermark w Schwedt nad Odrą oraz Investor Center Ostbrandenburg we Frankfurcie/O. i przy zaangażowaniu wymienionych miast, Agencji Wspierania Gospodarki Brandenburgii WFBB, jak i Izby Przemysłowo- Handlowej IHK Ostbrandenburg. Jego głównym elementem jest wspieranie kontaktów gospodarczych, m.in. poprzez ułatwianie firmom z Polski rozpoczęcie działalności gospodarczej na ich terenie.

INWESTOWANIE W NIEMCZECH

  •  Głównymi powodami ekspansji polskich firm na rynek niemiecki jest chęć pozyskiwania nowych rynków i klientów oraz rozwijania działalności.
  •  Polskie firmy w Niemczech podkreślają dobrą jakość infrastruktury, terminowość finansową  w transakcjach gospodarczych oraz przewidywalność polityki gospodarczej.
  •  100% polskich przedsiębiorców działających w Niemczech rekomenduje ten rynek jako dobry kierunek rozwoju i ponownie wybraliby tę lokalizację dla swojej  inwestycji.
  •  Część niemieckiego regionu stołecznego Berlin-Brandenburg, w centrum UE pomiędzy rynkami środkowo-wschodnimi i zachodnimi
  •  Położenie bezpośrednio przy korytarzu transportowym TEN-T Morze Północne-Bałtyk
  •  Najwyższa kwota dofinansowania inwestycji w Niemczech – do 40% wsparcia inwestycji w zależności od wielkości przedsiębiorstwa
  •  Wysoka dostępność wykwalifikowanych pracowników
  •  Korzystne ceny wynajmu i działek inwestycyjnych

 

źródło : Badanie ankietowe przeprowadzone wśród firm, AHK, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, 14.02.2018

WYDARZENIA

POZNAŃ, SZCZECIN, WROCŁAW, KATOWICE

Dni Przedsiębiorczości  |  Śniadanie Biznesowe  |  Dni Kooperacji  |  Targi  |  Warsztaty Konferencje specjalistyczne  |  Networking  |  Kongresy  |  Spotkania indywidualne

PRASA I MEDIA O NAS

Niemcy chcą ściągać inwestorów z Polski

Reklmują się przy autostradzie i "prowad zą rękę" Przez lata niemieckie firmy zainwestowały w Polsce miliardy euro. Teraz to Niemcy chcą by Polacy inwestowali za Odrą. Zwłaszcza w Brandenburgii - niemieckim landzie, który faktycznie potrzebuje gotówki, również też polskiej.

Logistyczny węzeł Europy

Region Berlin-Brandenburg jest jednym z centralnych punktów na mapie europejskiego systemu transportowego. Trzy sześciu korytarzy unijnej, multimodalnej sieci TEN-V, autostrady, lotniska, szlaki wodne i kolejowe stwarzają ogromne możliwości dla działających na tym obszarze firm i inwestorów. Ale nie brakuje też wyzwań.

Dolina Krzemowa jest tuż za granica

Brandenburgia powszechnie nie kojarzy się z Doliną Krzemowa. A jednak można tu znaleźć spory potenciał badawczo-rozwojowy i dydaktyczny oraz mnóstwo przedsiębiorstw, które swoimi produktami i usługami sprawwiają, że region ten zasługuje na to określenie.

Business Location Network

Jak założyć w Niemczech firmę? Gdzie szukać kontrahentów, a gdzie pracowników? Na jakie wsparcie publiczne można licyć? To tylko niektóre, tematy, o które tematy, o które pytali uczestnicy ll Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej i Giełdy Koo Kooperacyjnej Industrial Bridge zorganizowanych tej jesieni w Szczecinie. Podczas obu wydarzeń informacjami o prowadzeniu działalnoci po zachodniej stronie granicy dzielili się przedstawiciele Busniess Location Network (BLN).

Z nami inwestowanie w Niemczech jest łatwe

Przekonują o tym tw6rcy Business Locatlon Network (BLN) i proponują polsklm flrmom paklet bezplatnych uslug, kt6re umo!llwlają postawlenle plerwszych blznesowych krok6w tu! za Odrą. 

© BUSINESS LOCATION NETWORK 2018